Kruhová sdílení

Být, sdružovat se a komunikovat v kruhu je záležitost stará jako lidstvo samo. Člověk je od přírody společenský tvor a potřebuje (každý svým způsobem) někam patřit a "zapadat".

Z historie známe typický mužský kruh - zasedání indiánů v teepee, při ohni a dýmkách. Pro další příklad, tentokrát ženský, nemusíme daleko :-). Pro naši krajinu typické ženské kruhy jsou představovány například draním peří :-). Sešly se ženy všech věkových kategorií a "splklo se". Ale při té činnosti se předávaly důležité příběhy a  zkušenosti, které byste se jinak nedozvěděli.

Council, kruhové sdílení nebo kruhové setkání je setkání lidí, kteří spolu navzájem komunikují, sdělují si své názory, myšlenky, příběhy.

V našem councilu se vše děje za daných pravidel a díky jejichž dodržování se takové setkání mění na bezpěčný prostor pro osobní sdělení každého účastníka, slovem nebo mlčením. Oba způsoby jsou hodnotné a jsou přínosem pro ostatní. 

Tyto setkání nás zároveň učí formě komunikace, se kterou se již povětšinou v dnešní moderní elektronické době moc nesetkáme. Vzniká zde prostředí, kdy vám je pozorně nasloucháno, bez hodnocení a soudů. Jste v bezpečí a respektován. Je to prostředek pro udržení duševního zdraví.

Pravidla, kterými se kruhová sdílení řídí:

 • Mluví pouze jeden a to ten, který drží v ruce "mluvící předmět".
 • Co v kruhu zazní, to v kruhu zůstane. (Pravidlo mlčenlivosti.)

Základní nápovědy (vodítka či doporučení), které fungování kruhu posilují:

 • Mluvíme za sebe, ze svého JÁ. (Co se nám honí hlavou, jak my to vnímáme...)
 • Snažíme se být TADY a TEĎ. (Nepřipravujte si, co chcete říct. Myšlenka, pocit k vám přijde 🙂 

Průběh tématického councilu:

 • Uvítání. Představení se a seznámení se.
 • Položení tématických otázek, přiblížení tématu.
 • Provedení a naučení se cviku, principu, meditačního prvku, potřebného způsobu... který je spojen s daným tématem.
 • Pauza na občerstvení.
 • Kruhové sdílení.
 • Sebereflexe. Ukončení kruhu.
 • Odchod domů 🙂